Lizbona 2023

Tag

Być młodym: to jak otwieranie drzwiczek klatki i wylatywanie na zewnątrz

W dzisiejszych czasach nie jest łatwo być młodym. Poczucie, że trzeba być “wiecznie młodym” rozprzestrzenia się we wszystkich reklamach. Nie jest łatwo być dziś młodym. We wszystkich reklamach mnoży się poczucie, że musimy...
Read More

ŚDM Lizbona 2023: prezentacja planu przemieszczania się i transportu publicznego oraz bezpieczeństwa

W dniach od 1 do 6 sierpnia Lizbonę odwiedzi około 1 mln pielgrzymów, którzy nie chcą zostać pominięci na Światowym Dniu Młodzieży, wielkim spotkaniu młodych z Papieżem.Niedawno przedstawiono plany bezpieczeństwa i mobilności oraz...
Read More

ŚDM Lizbona 2023: Stowarzyszenie Hotelarskie w Portugalii (Associação de Hotelaria de Portugal) oferuje zniżki na jednostki hotelowe

Lokalny Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) Lizbona 2023 oraz Stowarzyszenie Hoteli Portugalii (AHP) podpisał protokół, który przewiduje oferowanie zniżek w hotelach związanych z tą siecią wszystkim pielgrzymom i ich rodzinom. Aby zapewnić...
Read More

D. Américo Aguiar: nominacja na kardynała

Papież Franciszek ogłosił wczoraj, po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, mianowanie 21 kardynałów, wśród nich D. Américo Aguiar, prezes Fundacji ŚDM Lizbona 2023. To właśnie z okna Pałacu Apostolskiego papież Franciszek ogłosił wczoraj utworzenie...
Read More

ŚDM Lizbona 2023: konferencje Festiwalu Młodych

Podczas Światowego Dnia Młodzieży w Lizbonie 2023 odbędzie się 38 konferencji, które będą dotyczyć tematów związanych z powołaniem, misją, wyzwaniami dzisiejszego społeczeństwa, obywatelstwem i światem zawodowym. Konferencje odbędą się w różnych miejscach, rozsianych...
Read More

ŚDM Lizbona 2023: miesiąc przed Spotkaniem Młodych

Na miesiąc przed największym spotkaniem młodych ludzi z Papieżem Fundacja ŚDM Lizbona 2023 zaktualizowała niektóre z głównych wytycznych odnotowanych do tej pory. Z ponad 600 000 zarejestrowanych pielgrzymów, Światowe Dni Młodzieży mają już...
Read More

Pielgrzymka symboli: chwila wielkiej radości i entuzjazmu

Pielgrzymka symboli Światowych Dni Młodzieży kończy się wraz z jego przybyciem do diecezji lizbońskiej dnia 1 lipca. Krzyż pielgrzymujący i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani są prawdziwymi głosicielami Ewangelii i towarzyszą młodym...
Read More

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie 2023: prezentacja zestawu Pielgrzym I Wolontariusz (Pilgrim and Volunteer)

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie 2023 niedawno zaprezentowały  zestaw,  który zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom zarejestrowanym na największym spotkaniu młodych ludzi z Papieżem. W tym samym czasie ujawniono  również zestaw Wolontariusza  . Po tym,...
Read More

ŚDM Lizbona 2023 promuje inicjatywę Gest misyjny

Aby wszyscy wolontariusze ŚDM Lizbona 2023 zostali misjonarzami, powstała inicjatywa Gest Misyjny. Celem jest, w jedności z papieżem Franciszkiem, dotarcie do najbardziej bezbronnych, którzy mogą przebywać w domach, szpitalach lub więzieniach. Światowe Dni...
Read More

Papież Franciszek dziękuje za “wielkoduszność” i “pracę” wszystkim młodym ludziom

Po przesłaniu podziękowań wszystkim pracownikom społeczeństwa obywatelskiego i wszystkim pielgrzymom, Papież Franciszek podkreśla zaagażowanie współpracowników i wolontariuszy Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (LKO), a także wszystkich tych, którzy współpracują w Komitetach Organizacyjnych diecezjalnych (DKO), wikariuszy...
Read More
1 2 3 4 5 11