D. Américo Aguiar: nominacja na kardynała

>Aktualności >D. Américo Aguiar: nominacja na kardynała

Papież Franciszek ogłosił wczoraj, po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, mianowanie 21 kardynałów, wśród nich D. Américo Aguiar, prezes Fundacji ŚDM Lizbona 2023.

To właśnie z okna Pałacu Apostolskiego papież Franciszek ogłosił wczoraj utworzenie 21 kolejnych kardynałów, w tym 18 przyszłych elektorów. Wyróżnienie dla wyboru D. Américo Aguiara, a także ks. Franciszka. Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny Salezjanów.

Kolegium Kardynalskie liczyło dotychczas 222 członków (121 elektorów, 101 w wieku powyżej 80 lat), w tym pięciu Portugalczyków: D. Manuel Clemente, kardynał-patriarcha Lizbony; António Marto, emerytowany biskup Leirii-Fatimy; José Tolentino Mendonça, archiwista i bibliotekarz Stolicy Apostolskiej; wszyscy mianowani przez papieża Franciszka i elektorów na ewentualnym konklawe; D. Manuel Monteiro de Castro, emerytowany penitencjarz większy; oraz bp José Saraiva Martins, emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy mają ponad 80 lat.

W wieku 49 lat bp Américo Aguiar będzie drugim najmłodszym członkiem Kolegium Kardynalskiego i czwartym kardynałem portugalskim mianowanym w obecnym pontyfikacie.

Dla D. Américo Aguiara “jest to hołd dla Portugalii, hołd dla Portugalczyków, hołd dla portugalskiej młodzieży”. Jego zdaniem papież Franciszek chciał “uhonorować młodych, docenić ich i zrobić to, co nam każe: dać młodym ludziom możliwość bycia protagonistami historii, swojego życia”.

Konsystorz zaplanowano na 30 września w Watykanie, w przeddzień rozpoczęcia pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023 r.).

Related Posts