Salezjański Ruch Młodzieżowy

>Salezjański Ruch Młodzieżowy

Salezjański Ruch Młodzieżowy jest ruchem komunii różnych grup i stowarzyszeń młodzieżowych, włączonych do Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieży, zjednoczonych propozycją wychowawczą i ewangelizacyjną, inspirowaną duchem i stylem Ks. Jan Bosko i S. Marii Domeniki Mazzarello.

Salezjański Ruch Młodzieżowy (MSG) narodził się oficjalnie w 1988 roku, w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Jej początki sięgają Movimento dei Oratori Giovanile Salesiano (MOGS), kiedy we Włoszech w latach 70. młodzi z oratoriów salezjańskich zorganizowali pierwsze spotkania, aby podzielić się doświadczeniem życia charyzmatem salezjańskim. Ponieważ w tych spotkaniach zaczyna uczestniczyć nie tylko młodzież z oratoriów, ale także z różnych środowisk salezjańskich, nazwa zostaje zmieniona na SRM (Salesian Youth Movement, SYM). W następnych dziesięcioleciach ruch rozrósł się i stał się obecny w różnych dziełach salezjańskich rozsianych po całym świecie.

SRM, jako ruch edukacyjny skierowany do wszystkich młodych, aby uczynić ich podmiotami i protagonistami ich ludzkiego i chrześcijańskiego wzrostu, z impulsem misyjnym, zdolnością do aktywnego uczestnictwa w środowisku oraz do włączenia i wspierania Kościoła lokalnego, proponuje duchowość oparty na pięciu rdzeniach:

  • Codzienna duchowość, miejsce, w którym młodzi ludzie rozpoznają obecność Boga i doświadczają osobistego spełnienia.
  • Duchowość radości i optymizmu w życiu codziennym, bez wyrzekania się zaangażowania i odpowiedzialności.
  • Duchowość przyjaźni z Panem Jezusem, z której rodzą się powody nadziei na życie.
  • Duchowość komunii kościelnej, naturalne środowisko wzrostu wiary poprzez sakramenty i pobożność maryjną.
  • Duchowość odpowiedzialnej służby, poprzez aktywną współpracę z osobami pokrzywdzonymi.

UCZESTNICTWO SRM W ŚDM

Obecność młodych ludzi z charyzmatem salezjańskim w największym wydarzeniu dla młodzieży i Kościoła na poziomie światowym pokazuje, że młodzi ludzie Ks. Bosko wypowiadają się aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i są zaangażowani w zobowiązania kościelne.

Zorganizowana obecność SRM na ŚDM nabrała tradycji w ostatnich edycjach tego przełomu kościelnego, z jednej strony poprzez promocję zorganizowanego uczestnictwa jako ruchu; z drugiej strony poprzez przyjęcie tych grup w domach salezjańskich, w których się panuje prawdziwą rodzinną atmosfera; a także z organizacją Forum SYM i Swięto SYM, jako miejsca dialogu i refleksji, pierwszego, oraz rozrywki i świętowania, drugiego.

Jest to także okazja do ukazania światowego wymiaru Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.