Światowe Dni Młodzieży

>Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to spotkanie młodych ludzi z całego świata z Papieżem. To pielgrzymka, święto młodzieży, wyraz Kościoła powszechnego i mocny moment ewangelizacji świata młodych.  

Z wyraźnie katolicką tożsamością jest otwarty dla wszystkich, zarówno bliższych, jak i oddalonych od Kościoła.  

Od pierwszej edycji, która odbyła się w Rzymie w 1986 roku, Światowe Dni Młodzieży okazały się laboratorium wiary, miejscem narodzin powołań oraz narzędziem ewangelizacji i przemiany Kościoła, zawsze starając się dotrzeć do nowych pokoleń katolików, czyniąc w ten sposób znanym słowo Boże. 

ŚDM mają na celu przekazanie wszystkim uczestnikom doświadczenia Kościoła powszechnego, sprzyjając osobistemu spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Jest to nowy impuls dla wiary, nadziei i miłości całej wspólnoty w kraju goszczącym.

Z młodzieżą jako protagonistami, Światowe Dni Młodzieży będą dla Kościoła „momentem rewitalizacji, który wystawi na próbę dynamikę Kościoła portugalskiego”, powiedział Kardynał Patriarcha D. Manuel Clemente.

1985
Rzym
Plac św. Piotra, Niedziela Palmowa (31 kwietnia)
1987
Buenos Aires, Argentyna
“Znamy i wierzymy w miłość, jaką Bóg ma do nas” (1 J 4,16)
1989
Santiago de Compostela, Hizpanii
“a jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (Jo 14,6)
1991
Częstochowa, Polska
“Otrzymaliście ducha synów” (Rz 8,15)
1993
Denver, SZA
“Przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10)
1995
Manila, Filipiny
" Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam"
1997
Paryż, Francja
“Mistrzu, gdzie mieszkasz? Przyjdź, a zobaczysz” (J 1,38-39)
2000
Rzym
“Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14)
2002
Toronto, Kanada
“Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłością świata” (Mt 5, 13-14)
2005
Kolonia, Niemcy
“Przyszliśmy oddać mu cześć” (Mt 2,2)
2008
Sydney, Australii
“Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8)
2011
Madryt, Hiszpania
“W Nim zakorzenieni i zbudowani… wytrwali w wierze” (por. Kol 2, 7)
2013
Rio de Janeiro, Brazylia
“Idźcie i czyńcie uczniów wśród narodów!” (Mt 28, 19)
2016
Kraków, Polska
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!” (Mt 5, 7)
2019
Panama, Panama
"Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" (Lk 1,38)