WYD DON BOSCO 23

Prezentacja

>Prezentacja

ŚDM KS. BOSCO 23 jest organizacją Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego mającą na celu zbieranie i uczestnictwo młodych ludzie z różnych środowisk salezjańskich z całego świata w ŚDM Lizbona 2023, żyjących zgodnie z charyzmem Ks. Bosko.

Oprócz tego ŚDM DON BOSCO 23 stara się integrować ŚDM 2023, podążając za wszystkimi dynamizmami i zaplanowanymi momentami, a także doceniając w danym dniu „Dzień MGS” w całym wymiaru stowarzyszeniowy i młodzieńczy.

W tej obecności młodzi ludzie będą naturalnie bohaterami. Istotnie, “Dzień MGS”, w którym Salezjański Ruch Młodzieżowy (SRM) się spotyka, nabrał wymiaru i siły w ostatnich edycjach Światowych Dni Młodzieży.

Podczas ŚDM Lizbona 2023, “Dzień MGS” będzie obchodzony w drugiego sierpnia, w domym salezjańskim w Estoril. W spotkaniu wezmą udział Przełożony Generalny O. Ángel Fernández Artime i Siostra Chiara Cazzuola, którzy po raz pierwszy wezmą udział jako Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki.

Ten dzień będzie jednym z najważniejszych punktów uczestnictwa SRM w ŚDM Lizbona 2023 i zostanie podzielony na trzy główne momenty:

Forum

Jest to czas spotkania z Przełożonym Generalnym Salezjanów, z Matką Generalną Córek Maryi Wspomożycielki i innymi przełożonymi z grupy Rodziny Salezjańskiej. Podczas tej sesji, młodzi przedstawiciele z różnych krajów, rozmawiają na innych określonych tematów, i mają również możliwość zadawania pytań Rektorowi i spotkaniu Matki Generalnej. Na końcu jest przygotowywana wiadomość skierowana do młodych członkowie SRM. Ten moment się skończy z celebracją Eucharystii.

ŚWIĘTO SRM

Święto SRM, które się odbywa w popołudniu, jest przeznaczone dla wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej, którzy są obecni na ŚDM. Charakteryzuje się radością i braterstwem, muzyką, animacją i grami w stylu ottoriańskim.

Będą różne działania prowadzone przez organizację i inne przygotowane przez kraje uczestniczące. Istnieje również możliwość sprawowania sakramentu pojednania oraz modlitwy w kaplicy. Sporcie tez nie zabraknie poprzez turnieje piłki nożnej i siatkówki.

Wigilia

Wigilia, które przeżywa się pod koniec dnia, jest czasem modlitwy i adoracji eucharystycznej. Żyjemy w wdzięczności za bogactwo charyzmatu Księdza Bosko, które czyni nas świadkami Jezusa. Modlitwa, typowo salezjańska, przeżywana w tym momencie, we wspólnocie i wyrażana w muzyce i w radości poczucia, że jesteśmy braćmi w Chrystusie, dziećmi Ks. Bosko.

Ten moment kończy się tradycyjnym dobranoc wygłoszonym przez Przełożonego Generalnego i Matki Generalnej Salezjanów.

IMIE

ŚDM KS. BOSKO 2023 pochodzi od akronimu w języku angielskim, który nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży (World Youth Day), a także słowa “with”, co oznacza “z”; św. Janowi Bosko, powszechnie nazywanemu Ks. Bosko, jako agregatorem Rodziny Salezjańskiej; oraz datę spotkania.

To chce być znakiem rozpoznawczym Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, który motywuje młodych do pielgrzymowania tą drogą, umacnia ich wiarę i wzywa innych, którzy są dalej, do poznania Żywego Chrystusa.

Logo

Logo ŚDM KS. BOSKO 23 zostało zainspirowano postaciami Ks. Bosko i Maryi Wspomożycielki. Podstawą całego logo jest płaszcz Maryi, który zdaje się „obejmować” wszystkie inne elementy.

Wewnątrz płaszcza znajduje się trójrożec Księdza Bosko, element tak charakterystyczny dla naszego świętego założyciela; a także dwa krzyże, symbole naszej wiary. Jest też lina, która przypomina nam komediantów, nawiązując do faktu, że Ks. Bosko wykorzystywał zabawę i żonglerkę jako sposób na zniewolenie młodych i przyprowadzenie ich do Kościoła, zdobywanie ich serce.

Żółty pasek, który widnieje po prawej stronie logo, sugeruje ruch do góry, który zachęca nas do wstawania i wyjścia i prowadzi nas do motta ŚDM Lizbona 2023.

Wybrane kolory, zielony, żółty i czerwony inspirowane są barwami flagi narodowej z Portugalii.