II edycja Światowego Wyścigu Światowych Dni Młodzieży

>Aktualności >II edycja Światowego Wyścigu Światowych Dni Młodzieży

W dniach 20-23 października 2022 r. na całym świecie odbędzie się 2. edycja Światowych Dni Młodzieży, wirtualny wyścig, który można zorganizować w dowolnym miejscu i czasie.

Aby wziąć udział, każdy zawodnik musi zarejestrować się w aplikacji lub na stronie internetowej i wpłacić symboliczną kwotę 4 euro. Aplikacja – opracowana przez partnera Move Sports – posiada system georeferencji, który pozwoli rejestrować czas i dystans biegu, a także wirtualne podium, na którym można zobaczyć końcową klasyfikację wszystkich uczestników, w dowolnym miejscu na świecie.

Uczestnicy będą mogli również wybrać dystans, który chcą pokonać: dwa, pięć lub dziesięć kilometrów. Modalność będzie również dostępna dla uczestników o ograniczonej sprawności ruchowej oraz możliwość skorzystania przez uczestników z okazji wyścigu do ploggingu.

Celem tej inicjatywy jest zrekompensowanie części śladu ekologicznego, jaki spowoduje Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023. Pieniądze zebrane z rejestracji zostaną przeznaczone na sadzenie drzew w ramach działań zalesiania. Ta akcja finansowania i sadzenia drzew odbędzie się w ramach partnerstwa z Global Tree Initiative (GTI).

Related Posts