Inauguracja Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023 w parafii Św. José – Setúbal

>Aktualności >Inauguracja Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023 w parafii Św. José – Setúbal

Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023 rozpoczęły się we wszystkich diecezjach i wspólnotach parafialnych, a diecezja Setúbal nie jest wyjątkiem. 19 marca parafia Św. José w Setúbal zaprezentowała swoim parafianom ŚDM Lizbona 2023. Młodzi koordynatorzy Parafialnego Komitetu Organizacyjnego (COP), Diana Marmelo i Nídia Silva, wraz z odpowiedzialnym proboszczem parafii ks. Tarcízio Morais, przy współpracy ks. Álvaro Lago przygotował dzień, który zgromadził parafian w każdym wieku.


Popołudnie 19-go upłynęło pod znakiem zabawy. Dzięki peddy paper na temat ŚDM młodzi harcerze i katechizowani uczniowie zostali wezwani, aby dowiedzieć się więcej o tym, czym są Światowe Dni Młodzieży. Dzięki zabawom, pieśniom, modlitwie i akcjom wolontariackim mogli poczuć trochę tego, co młodzi ludzie żyją i czują podczas tygodnia ŚDM.
Po wszystkich zajęciach młodzi ludzie spożyli przekąskę przed udaniem się na Eucharystię. Z okazji obchodów św. José zgromadzenie wspólnotowe było bardzo liczne, z radością witając prezentację ŚDM Lizbona 2023.
W czasie dziękczynienia ks. Tarcízio przedstawił członków COP i przedstawicielkę Diecezjalnego Wydziału ds. Młodzieży (COV), Sofię Costa.

Koordynatorzy ds. młodzieży skontekstualizowali, czym są ŚDM, ich pochodzenie i czym będą ŚDM Lizbona 2023. Wspomnieli również o Salezjańskim Ruchu Młodzieżowym, przygotowującym się do ŚDM Lizbona 2023, gdzie podkreślili markę „ŚDM DON BOSCO 23” i wielkie wydarzenie na 2-ego sierpnia 2023, gdzie zgromadzą się tysiące młodzieży MGS.
Sofia Costa przedstawiła również niektóre prace, jakie wykonała diecezja Setúbal i podkreśliła znaczenie, jakie wspólnota ma w towarzyszeniu młodym ludziom, modląc się, motywując, a nawet jako wolontariusze, którzy mogą wykonywać różne misje.
Ten moment zakończył się przekazaniem krzyża ŚDM Lizbona 2023 przez Sofię Costę koordynatorom COP, Dianie Marmelo i Nídii Silva, na znak zaufania w rozpoczętą drogę i którą należy podążać.
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia inauguracji ŚDM Lizbona 2023 odbył się koncert modlitewny z udziałem Claudine Pinheiro.

Related Posts