Koordynacja ŚDM Księdza Bosko 23 razem z COP parafii Nossa Senhora dos Prazeres i Santo Condestável

>Aktualności >Koordynacja ŚDM Księdza Bosko 23 razem z COP parafii Nossa Senhora dos Prazeres i Santo Condestável

W dniu 27-ego czerwca koordynatorzy organizacji ŚDM KSIĘDŹ BOSKO 23 spotkali się z Parafialnym Komitetem Organizacyjnym (COP) połączonym z parafiami Nossa Senhora dos Prazeres i Santo Condestável (obie salezjańskie), aby przygotować swój udział w Światowych Dniach Młodzieży Lizbona 2023 (ŚDM).

Wśród głównych tematów dyskusji należy położyć nacisk na przyjęcie pielgrzymów MGS z całego świata, którzy będą zakwaterowani na terenach obu parafii; a także kwestia wolontariatu.

Jeśli chodzi o zakwaterowanie, chodzi o to, aby wykorzystać wszystkie dostępne miejsca w obu parafiach, nie zapominając o instytucjach cywilnych znajdujących się na ich terytorium, a mianowicie o szkołach publicznych; jak również rodziny mieszkające na tym obszarze geograficznym.

W kwestii wolontariatu ważne jest, aby zarówno wolontariusze parafialni, jak i ci z organizacji ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23 byli dyspozycyjni na przyjęcie wszystkich młodych, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży.
Na spotkaniu był jeszcze czas, aby przypomnieć, że Krzyż Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego (COD) będzie w listopadzie w Vigararii, do której należą obie parafie.

Related Posts