Przedstawiciele Dnia MGS spotkali się z przedstawicielami międzynarodowych MGS

>Aktualności >Przedstawiciele Dnia MGS spotkali się z przedstawicielami międzynarodowych MGS

Ekipa odpowiedzialna za Dzień MGS, złożona z ks. Diogo Almeida, s. Diana Arrobas i Rita Esteves spotkali się z s. Runitą Borja, Światową Radną ds. Duszpasterstwa Młodzieży Córek Maryi Wspomożycielki, z s. Lolią Annie, członkinią Sektora ds. Duszpasterstwa Młodzieży CMW, która towarzyszy MGS na całym świecie i z ks. Jose Lorbeth Vivo, członek Sektora Duszpasterstwa Młodzieży SDB, który towarzyszy MGS na całym świecie, w Lizbonie.
Spotkanie służyło wspólnemu przygotowaniu tej wielkiej uroczystości, która ma gościć osiem tysięcy młodych z międzynarodowego Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.
Przedstawiono momenty spotkania, które odbędzie się 2 sierpnia 2023 r., przedstawione zostały propozycje czuwania, prezentacja Przełożonego Generalnego i Matki Przełożonej na uroczystości oraz miejsce, w którym się ono odbędzie. Kolejnymi poruszanymi tematami były zaproszone kraje i forma ich uczestnictwa.

Related Posts