Salezjańskie Centrum Duchowość Balasara promuje ŚDM

>Aktualności >Salezjańskie Centrum Duchowość Balasara promuje ŚDM

Salezjańskie Międzynarodowe Centrum Duchowości w Balasar, miejsce urodzenia błogosławionej Aleksandryny Marii da Costa, salezjanki współpracownik, będzie promował spotkania dla młodych ludzi przygotowujące na Światowe Dni Młodzieży.

Salezjańskie Międzynarodowe Centrum Duchowości w Balasar promuje również udział w Światowym Dniu Młodzież, która odbędzie się w Lizbonie w sierpniu 2023 roku. Centrum będzie promować spotkania przybliżające życie św. Jan Bosko, jeden z patronów ŚDM Lizbona 2023, wśród młodzieży Parafia Balasar. W zgodzie ze św. Janem Bosko i jego charyzma „Da mihi animas”, bł. Alexandrina Maria da Costa odnalazł w Jezusie Eucharystii i Maryi Dziewicy źródło wypełniać swoją misję współpracy z Bogiem dla zbawienia dusze.

Related Posts