ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23 spotyka się z Koordynacją Salezjańskiego Światowego Duszpasterstwa Młodzieży

>Aktualności >ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23 spotyka się z Koordynacją Salezjańskiego Światowego Duszpasterstwa Młodzieży

W dniu 19-ego września koordynator ŚDM 23 spotkał się z Sektorem Duszpasterstwa Młodzieży Salezjanów Księdza Bosko i Sektorem Duszpasterstwa Młodzieży Córek Maryi Wspomożycielki. Spotkanie miałoana celu kontynuację przygotowań do ŚDM Lizbona 2023, a przede wszystkim wielkiej imprezy Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, która odbędzie się 2-ego sierpnia 2023 r.

To właśnie za pośrednictwem tych służb, z siedzibą w Rzymie, kierowanych przez ks. Miguel Ángel Garcia w imieniu salezjanów i s. Runita Borja, w imieniu salezjanów, aby komunikat i zaproszenie do udziału w ŚDM, jako Salezjański Ruch Młodzieżowy, dotarły do wszystkich placówek salezjańskich i salezjanów na całym świecie. Poznawanie i zwoływanie wszystkich młodych ze środowisk salezjańskich w różnych krajach jest wspólnym wyzwaniem!

Podczas spotkania omówiono również niektóre kwestie związane z przyjęciem młodzieży w domach salezjańskich w Portugalii oraz udziałem w Targach Powołaniowych i Festiwalu Młodzieży ŚDM Lizbona 2023. w przyszłym letnim wydarzeniu.

Related Posts