ŚDM KSIĄDZ BOSKO23 obecny na spotkaniu koordynatorów duszpasterskich

>Aktualności >ŚDM KSIĄDZ BOSKO23 obecny na spotkaniu koordynatorów duszpasterskich

Ekipa koordynacyjna ŚDM KSIĘDŹ BOSKO 23 była obecna 13 lutego na wspólnym spotkaniu Koordynatorów Duszpasterskich SDB i CMW, aby podsumować to, co już zostało zrobione i co jeszcze jest do zrobienia.

João Fialho, koordynator organizacji, podkreślił, że do tej pory zarejestrowano 22 grupy, co odpowiada około 1500 pielgrzymom.

Prowadzący przedstawił także musical o D. Bosko – który jest przygotowywany przez Musicentro de Lisboa i ŚDM DON BOSCO 23 – jako jedyny dotychczas zatwierdzony projekt na Festiwal Młodych. Na akceptację czekają jednak inne projekty.

Jeśli chodzi o katechezy, które są dostępne na stronie internetowej, João Fialho wskazał, że zostały one już pobrane ponad 200 razy, co jego zdaniem pokazuje, że grupy Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego już przygotowują swoją duchową drogę do Światowych Dni Młodzieży.

Jeśli chodzi o przyjmowanie pielgrzymów, Álvaro Lago, członek zespołu koordynacyjnego ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23, przypomniał, że konieczne jest zastosowanie „indywidualnego zaproszenia” do każdej z rodzin, aby mogły one przyjąć pielgrzymów w swoich domach.

Osoby odpowiedzialne zwróciły również uwagę na potrzebę rejestracji wolontariuszy, którzy będą mieli wpłaconą część opłaty rejestracyjnej.

Na spotkaniu postanowiono również rozpocząć zbiórkę pieniędzy na platformie Missão Dom Bosco.

Related Posts