Św. Jan Bosko został przedstawiony jako Patron w siedzibie COL

>Aktualności >Św. Jan Bosko został przedstawiony jako Patron w siedzibie COL

W 17-ego grudnia Late Night ŚDM, cotygodniowe spotkanie promowane przez COL, było poświęcone prezentacji św. João Bosko, patrona ŚDM Lizbona 2023.

W ramach „Nove às 9”, cyklu prezentacji o świętych patronach ks. Luís Almeida sdb, na zaproszenie COL, przedstawił św. Jan Bosko, Ojca i Mistrza Młodzieży. Prezentacja koncentrowała się głównie na 3 centralnych punktach charakterystycznych dla naszego świętego Założyciela: Ks. Bosko jako człowiek ufający Opatrzności; Ks. Bosko, człowiek wielkiej pobożności maryjnej; i Księdza Bosko, świętego wychowawcę, który opracował metodę wychowawczą opartą na rozumie, religii i miłości, słynny System Prewencyjny.

W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie COL w Lizbonie, wzięło udział kilkoro młodych ludzi, w tym niektórzy z MJS. Po prezentacji nastąpiła chwila pytań i odpowiedzi, która zakończyła się spotkaniem młodzieży.

Related Posts