Zespoły ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23 rozpoczynają wspólne comiesięczne spotkanie

>Aktualności >Zespoły ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23 rozpoczynają wspólne comiesięczne spotkanie

Koordynacja ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23 rozpoczęła 22-ego marca wspólne comiesięczne spotkania ze swoimi ekipami. W celu podsumowania dotychczas wykonanej pracy odbyło się to pierwsze spotkanie
wszystkie zespoły tworzące organizację.

Spotkanie skupiające online przedstawicieli wszystkich ekip składających się na ŚDM KS. BOSKO 23, miało na swoim porządku dziennym prezentację programu tygodnia oraz pakietów rejestracyjnych na ŚDM 23; udostępnianie informacji o aplikacjach; udostępnianie informacji o pakietach wolontariackich; prezentacja wytycznych dotyczących budżetów; a także wymiana informacji między różnymi zespołami oraz prezentacja Systemu ochrony nieletnich i osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

W tej chwili głównym zmartwieniem organizacji jest rekrutacja wolontariuszy, jak również rodzin goszczących, aby powitać około 7000 spodziewanych pielgrzymów. Jeśli chodzi o wolontariuszy, ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23 szacuje, że będzie potrzebował wsparcia 600 wolontariuszy, którzy zostaną podzieleni na różne zespoły tworzące organizację.

Bycie wolontariuszem na ŚDM 23 KSIĘDZA BOSKO oznacza utożsamienie się z wyzwaniem, jakie Ksiądz Bosko rzucił Miguelowi Rua: „robić wszystko połowicznie”. W ten sposób wolontariusze będą organizowani, dystrybuowanie, monitorowani i szkoleni przez organizację. Ten wolontariat można rozwijać przed i podczas Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023.

Related Posts