Filmy

Category

SRM na zewnątrz: Flash Mob w Lizbonie

4 sierpnia grupa 60 młodych ludzi z salezjanów z Funchal będzie animować Terreiro do Paço z Flash Mobem. Grupa nagrała wideo i piosenkę, która została rozesłana do wszystkich grup Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (SRM...
Read More

Wywiad z zespołem Przed-ŚDM

W ostatnim wywiadzie z cyklu ŚDM „Drużyny” Pedro Carvalho rozmawiał z ks. David Teixeira, jeden z członków zespołu Przed-ŚDM.Aby wypełnić lukę między diecezjami goszczącymi a grupami pielgrzymów z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, ekipa Przed-ŚDM...
Read More

Zespół Koordynujący Rozmowy Kwalifikacyjne

Pedro Carvalho w jednym z wywiadów z cyklu ŚDM Teams, z João Fialho odpowiedzialnym za zespół koordynacyjny ŚDM “Bosko 23”. Po pierwsze potrzeba było określić zespoły, a także misję dla każdego z nich,...
Read More

Wywiad z zespołem ds. wydarzeń

Siostra Mafalda Monteiro, jedna z członkiń zespołu organizacyjnego ŚDM DON BOSCO 23, była gościem u Pedro Carvalho w jednym z wywiadów na temat Zespołu organizacyjnego ŚDM. Dążąc do wypełnienia luki między Lokalnym Komitetem...
Read More

Wywiad z zespołem ds. zdrowia

Pedro Carvalho przyjął Joanę Xavier Fialho na kolejny wywiad z serii ŚDM The Teams.Joana Xavier Fialho jest pielęgniarką i jedną z szefów ekipy Zdrowia ŚDM KS. BOSKO 23.Zaangażowany w pomoc w dziedzinie zdrowia...
Read More

Zespół Administracyjny

Pedro Carvalho zaprasza Tânię Dias z Zarządu ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23 na kolejny wywiad z serii ŚDM „Drużyny”. Mając na celu “zapewnienie stabilności finansowej” udziału Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego w Światowych Dniach Młodzieży Lizbona...
Read More

Zespół ds. Komunikacji

Miguel Mendes, koordynator Ekipy ds. Komunikacji ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23, jest gościem kolejnego wywiadu przeprowadzonego przez Pedro Carvalho. Z zespołem składającym się z ponad 25 osób, z których większość to wolontariusze, Miguel określa...
Read More

Zespół Sekretariatu

Pedro Carvalho przyjmuje, w kolejnym wywiadzie z serii ŚDM TEAMS, Martę Figueirę, szefową ekipy Sekretariatu ŚDM KSIĘDZA BOSCO 23. Z głównymi zadaniami związanymi z dokonaniem rejestracji świata salezjańskiego na Światowe Dni Młodzieży Lizbona...
Read More

Wywiad Zespołu Wolontariatu (Volunteering Team)

Aby porozmawiać o wolontariacie, Pedro Carvalho przyjął ks. Álvaro Lago, Krajowy Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży i członek Zespołu Koordynacyjnego ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23. Jak wyjaśnił ks. Álvaro Lago, obecnie liczba wolontariuszy na ŚDM...
Read More

Wywiad zespołu gospodarzy

Pedro Carvalho przeprowadza wywiad z Agostinho Moreirą, jednym z członków ekipy powitalnej, podczas ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23. Więcej niż „przyjmowanie”, misją zespołu recepcji jest „przygotowanie, przemyślenie i poszukiwanie miejsc do przyjęcia wszystkich pielgrzymów”,...
Read More
1 2