ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23: Protokół w sprawie ochrony nieletnich w kontekście Światowych Dni Młodzieży

>Aktualności >ŚDM KSIĄDZ BOSKO 23: Protokół w sprawie ochrony nieletnich w kontekście Światowych Dni Młodzieży
WYD DON BOSCO 23: Protocolo de proteção de menores

Ochrona nieletnich i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji w ramach Światowych Dni Młodzieży była przedmiotem troski koordynacji ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23 od początku tych przygotowań.

W tym celu finalizowany jest dokument, który oprócz ustalenia jasnych protokołów działania, określa również kodeks postępowania, do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy wolontariusze i pracownicy ŚDM Księdza BOSKO 23. W dokumencie tym zdefiniowano również obowiązek dostarczenia przez wszystkich ochotników zaświadczenia o niekaralności.

Podczas przygotowywania tego dokumentu zidentyfikowano i przeanalizowano szereg zagrożeń oraz zdefiniowano środki mające na celu ochronę nieletnich i innych osób wymagających szczególnego traktowania. Ponadto dokument zawiera również określenie kryteriów doboru rodzin goszczących i przydziału do nich pielgrzymów.

Organizacja ŚDM DON BOSKO 23 będzie współpracować z Sektorem Duszpasterstwa Młodzieży (SDB) i Sektorem Duszpasterstwa Młodzieży (CMW), aby protokół był następnie rozpowszechniany na całym świecie wśród odpowiedzialnych i grup zarejestrowanych pielgrzymów.

Related Posts