October 24, 2022

Day

ŚDM Lizbona 2023: rejestracji otwarte

23 października upłynął pod znakiem oficjalnego otwarcia rejestracji na 37. Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie, a których hasłem przewodnim będzie „Maryja wstała i wyszła...
Read More

ŚDM Lizbona 2023: próba chóru

W minioną sobotę, 22-ego października, salezjanie z Lizbony gościli Chór Światowych Dni Młodzieży na drugiej próbie, tym razem otwartej dla mediów. Złożony z około 200 chórzystów z całego kraju, reprezentujących 18 diecezji, chór...
Read More

Zespół koordynacyjny ŚDM Księdza Bosko 23 przyjął światowych liderów CMW

Ekipa koordynacyjna ŚDM KSIĘDŹ BOSKO 23, odpowiedzialna za udział Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, przyjęła w Lizbonie wizytę s. Runity Borja, Światowej Radczyni ds. Duszpasterstwa Młodzieży Córek Maryi...
Read More

ŚDM Lizbona 2023: gwarancja ochrony dla wszystkich

Organizacja ŚDM Lizbona 2023 i APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Portugalska Grupa Pomóc Wiktimy) współpracują w celu określenia procedur zapobiegania incydentom, ochrony i reagowania, które mogą dotyczyć młodych uczestników Światowych...
Read More