ŚDM Lizbona 2023: gwarancja ochrony dla wszystkich

>Aktualności >ŚDM Lizbona 2023: gwarancja ochrony dla wszystkich

Organizacja ŚDM Lizbona 2023 i APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Portugalska Grupa Pomóc Wiktimy) współpracują w celu określenia procedur zapobiegania incydentom, ochrony i reagowania, które mogą dotyczyć młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023.

Po szeroko zakrojonym dochodzeniu prowadzonym przez Kościół katolicki w sprawie wykorzystywania seksualnego, które rzekomo mogło mieć miejsce w ciągu ostatnich 50 lat, D. Américo Aguiar, prezes Fundacji Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) Lizbona 2023, podkreślił, że wspólne prace ma również na celu zapobieganie przypadkom wykorzystywania seksualnego, podkreślając i chwaląc zaangażowanie Kościoła katolickiego w tej dziedzinie. „Dla nas jest to bogactwo, bardzo ważne, bardzo pozytywne, że żyjemy procesem całkowitej przejrzystości, zerowej tolerancji, bo inaczej być nie może” – podkreślił.

APAV, która będzie pośredniczyć we wsparciu młodych uczestników ŚDM Lizbona 2023, którzy padli ofiarą ewentualnych incydentów, w pracy „jak najbardziej przekrojowej”, przedstawiła już przewodnik po najlepszych praktykach w imprezach międzynarodowych. Niektóre środki są już wdrażane.

Obowiązujące środki

Jednym z zaleceń tego przewodnika jest prezentacja rejestrów karnych przez wszystkich wolontariuszy i współpracowników Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (COL).

Oprócz tego środka zdecydowano również, że młodzież przebywająca w rodzinach goszczących będzie zawsze przebywać w towarzystwie co najmniej jeszcze jednego pielgrzyma. Jeśli są niepełnoletni, będzie im towarzyszyć osoba dorosła.

Wszystkie te środki mają na celu „zmniejszenie możliwości wystąpienia incydentów”, powiedział D. Américo Aguiar.

Related Posts