June 29, 2023

Day

Pielgrzymka symboli: chwila wielkiej radości i entuzjazmu

Pielgrzymka symboli Światowych Dni Młodzieży kończy się wraz z jego przybyciem do diecezji lizbońskiej dnia 1 lipca. Krzyż pielgrzymujący i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani są prawdziwymi głosicielami Ewangelii i towarzyszą młodym...
Read More