Pielgrzymka symboli: chwila wielkiej radości i entuzjazmu

>Aktualności >Pielgrzymka symboli: chwila wielkiej radości i entuzjazmu

Pielgrzymka symboli Światowych Dni Młodzieży kończy się wraz z jego przybyciem do diecezji lizbońskiej dnia 1 lipca. Krzyż pielgrzymujący i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani są prawdziwymi głosicielami Ewangelii i towarzyszą młodym ludziom w 21 diecezjach Portugalii.

Światowe Dni Młodzieży mają dwa symbole, które mu towarzyszą i je reprezentują: krzyż pielgrzymujący i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. W miesiącach poprzedzających każdy ŚDM symbole wyruszają w pielgrzymkę, aby głosić Ewangelię i w szczególny sposób towarzyszyć młodym ludziom w rzeczywistościach, w których żyją.

22 listopada 2020 r. podczas Mszy św. w uroczystość Chrystusa Króla, której przewodniczył papież Franciszek w  Bazylice  św. Piotra w Rzymie, delegacja młodych z Portugalii przyjęła od młodych z Panamy –  miasta, które gościło ostatnie ŚDM – symbole Światowych Dni Młodzieży.

Krzyż pielgrzymujący i ikona Matki Bożej pielgrzymują przez 21 portugalskich diecezji od listopada 2012 r., po przejściu przez niektóre portugalskojęzyczne kraje afrykańskie.

Dla ks. Filipe Diniz, dyrektora Krajowego Departamentu Duszpasterstwa Młodzieży, odpowiedzialnego za pielgrzymkę symboli ŚDM przez diecezje Portugalii, ten moment był “fantastyczny”, ponieważ symbole przeszły przez “różne konteksty” i “poruszyły wielu ludzi”. Jezus dotknął tego, który najbardziej tego potrzebował, tego, który był zepchnięty na margines. Jezus wychodzi Mu na spotkanie, więc symbole idą na spotkanie i niepokoją napotkanych, muszą się dotykać” – dodał kapłan.

Zakończenie pielgrzymki

Dnia 1 lipca symbole dotrą do diecezji lizbońskiej, kończąc tym samym tę pielgrzymkę.

Z północy na południe przejdą przez całą diecezję, przez 23 intensywne dni, od samego  początku Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023. Miejsca takie jak Alcobaça, Arruda dos Vinhos, Nazaré, Caldas da Rainha, Torres Vedras, Mafra, Vila de Xira, Loures, Amadora, Sintra, Cascais czy Lizbona przyjmą te symbole z wielkim wzruszeniem i nadzieją.

W liście skierowanym do wszystkich kardynał-patriarcha Lizbony D. Manuel Clemente podkreślił tę pielgrzymkę jako “okazję do spotkania kultur i pokoleń”, a także “spotkanie ze Zmartwychwstałym, spotkanie z nowym życiem wiary”.

W tym momencie wielkiej radości i entuzjazmu ta pielgrzymka symboli będzie również, według słów kardynała-patriarchy Lizbony, dobrą okazją do “przygotowania się do ŚDM Lizbona 2023”. “Przygotowanie do spotkania z Ojcem Świętym i z młodzieżą całego świata. Przygotować się do przyjęcia i to dobrze przyjąć na sposób Jezusa” – konkluduje kardynał.
D. Manuel Clemente kończy swoje przesłanie, dziękując za “niestrudzoną pracę” zarówno komitetów parafialnych, jak i wikariuszy, podkreślając, że zespoły parafialne liczą obecnie “10 000 osób”.
Jeśli chodzi o rodziny goszczące, obecnie w całej diecezji zarejestrowanych jest 6000 rodzin. Aby podziękować wszystkim za dyspozycyjność i przyjęcie symboli w świątecznej atmosferze, w dniu 1 lipca o godz. 10:00 w klasztorze Alcobaça odbędzie się Msza św., podczas której zostanie złożone błogosławieństwo obecnych rodzin goszczących.

Related Posts