Organizacja chce ŚDM bardziej zrównoważony i integracyjny

>Aktualności >Organizacja chce ŚDM bardziej zrównoważony i integracyjny

Organizacja ŚDM Lizbona 2023 chce przyszłorocznej podróży, która się odbędzie w naszym kraju są bardziej zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu ŚDM.

Lokalny Komitet Organizacyjny, czyli Biuro Dialogu i Bliskości pracują nad różnymi aspektami przygotowań do ŚDM, aby było to coś więcej zrównoważony i bardziej inkluzywny.

Zgromadzenie wielu tysięcy młodych ludzi w Lizbonie przez kilka dni niesie ze sobą kilka wyzwań na które organizacja chce odpowiedzieć. W świetle dokumentów Laudato si’ i Fratelli tutti, w Lokalny Komitet Organizacyjny (COL) tego dnia od początku współpracuje z a szczególną uwagę na „włączenie osób niepełnosprawnych” i „zrównoważenie środowiskowe”.

Pierwszym działaniem było stworzenie listu motywacyjnego przez organizację, do której jest zobowiązana że zrównoważony rozwój będzie głównym tematem tej podróży. „Ten list jest bardzo ważne, nie tylko jako deklaracja intencji, ale dlatego, że istnieje miara, jaką jest bycie podpisana przez każdego z pielgrzymów, wolontariuszy, partnerów, nadaje spójność prawdziwą trwałość Podróży”, wyjaśnia Carmo Diniz, dyrektor Gabinetu Dialogu i Bliskość Kol.

ŚDM Lizbona 2023 pracuje nad tymi zagadnieniami w kilku osiach, a mianowicie w szkolenia wolontariuszy i świadomości ogólnej, wyjaśniła portalowi informacyjnemu osoba odpowiedzialna Sociedade Ponto Verde, podmiotu, który zarządza i promuje selekcję, zbieranie i recykling odpadów opakowanie w Portugalii.

Organizacja wydała już kilka konkretnych środków. Przy wsparciu Sociedade Ponto Verde, około 400 dodatkowych ekopunktów będą dostępnych w diecezjach Lizbony, Santarém i Setúbal, które przyjmą pielgrzymów od 1 do 6 sierpnia 2023 r.

Trwa również ogólnoświatowa inicjatywa sadzenia drzewek poświęconych ŚDM Lizbona 2023, której celem jest „zrównoważenie części śladu środowiskowego generowanego przez wszystkich zajęcia”.

„Podróż faktycznie może mieć negatywny wpływ, ponieważ jest nas tak wielu”. “Ale – wyjaśnia Francisca Gusmão, wolontariuszka w Biurze Dialogu i Bliskości, – ma również potencjalnie mieć bardzo duży pozytywny wpływ, również dlatego, że jest nas tak wielu. Myślę, że to jest dlatego też musimy wprowadzać zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach – nie tylko środowiskowych, ale także społecznych i ekonomicznych – dla tak licznej publiczności”. „Mamy okno do rozmowy z wieloma ludźmi, z wieloma młodymi ludźmi, z którego musimy skorzystać”, podkreśla młoda wolontariusza.

Related Posts