Papież Franciszek dziękuje za “wielkoduszność” i “pracę” wszystkim młodym ludziom

>Aktualności >Papież Franciszek dziękuje za “wielkoduszność” i “pracę” wszystkim młodym ludziom

Po przesłaniu podziękowań wszystkim pracownikom społeczeństwa obywatelskiego i wszystkim pielgrzymom, Papież Franciszek podkreśla zaagażowanie współpracowników i wolontariuszy Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (LKO), a także wszystkich tych, którzy współpracują w Komitetach Organizacyjnych diecezjalnych (DKO), wikariuszy (RKO), Arcybiskupich (AKO), terytorialnych (TKO) i parafialnych (PKO).

W innym filmie Ojciec Święty rozpoczął od podziękowania wszystkim młodym, którzy tak bardzo zaangażowali się w organizację Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023, przyznając, że “ciężko pracują na spotkanie młodzieży”.

Według słów Papieża Franciszka, wielkoduszność jest czymś, co “rozwija” i to jest dokładnie to, co wszyscy robią, “pracując dla sprawy”, dla wielkiej sprawy, jaką jest “spotkanie młodzieży”.

Papież Franciszek wezwał także młodych, aby nigdy nie ulegali “iluzji życia”, ponieważ, jak mówi, to porzucenie jej sprawia, że “idziemy naprzód”.

Related Posts