Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży idą pełną parą

>Aktualności >Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży idą pełną parą

19 kwietnia zebrały się wszystkie ekipy ŚDM Księdza Bosko 23, które przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, aby podsumować pracę i przedstawić nowości.

Platforma rejestracyjna ŚDM DON BOSCO 23 ma już ponad 6000 abonentów z różnych krajów iz pięciu kontynentów. Na przodzie, z największą liczbą pielgrzymów, są Hiszpania (2180), Włochy (1681) i Polska (538).

Festiwal MGS, spotkanie młodych z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, które odbędzie się 2-ego sierpnia, również ma ponad 6000 wpisów. Przy rozmieszczeniu wszystkich tych młodych ludzi organizacja weźmie pod uwagę pewne już określone kryteria, takie jak większa łatwość przemieszczania się w stosunku do środków transportu czy nawet języki, którymi mówi się w katechezie.

Zainteresowanie jest duże i wiedząc, że w ŚDM wezmą udział również nieletni, zespół ŚDM DON BOSCO 23 stworzył zestaw działań, których głównym celem jest ochrona tych młodych ludzi. W ten sposób zebrano informacje o potencjalnych zagrożeniach, a następnie stworzono zbiór zasad, którymi będą kierować się wszyscy zaangażowani.

W ramach tych zasad jest na przykład obowiązkowe dostarczanie rejestrów karnych przez wolontariuszy i pracowników; ustanowienie kryteriów wyboru dla rodzin goszczących; a także rozdział infrastruktury ze względu na płeć.

Niniejszy Protokół Działań określa formalne procedury, które mają być przestrzegane przez pracowników ŚDM KSIĘDZA BOSKO 23, w zgodzie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem zasad takich jak poufność, szybkość reakcji, adekwatność wysłuchania małoletniego lub osoby znajdującej się w sytuacji podatności na zagrożenia oraz ich bezpieczeństwa i ochrony.

Related Posts