Poezja twórczości: Do zobaczenia w sierpniu

>Opinia >Poezja twórczości: Do zobaczenia w sierpniu

Zaproszeniu Ojca Świętego towarzyszy uderzające i przemieniające życzenie: aby to spotkanie składało się z “poezji kreatywności”.

Jest to zaproszenie, które Ojciec Święty kieruje do wszystkich młodych ludzi na całym świecie: “Do zobaczenia w sierpniu na ŚDM 2023”. Temu zaproszeniu Ojca Świętego towarzyszy uderzające i przemieniające życzenie: aby to spotkanie składało się z “poezji kreatywności”. Poezja jako piękno słowa, odmienianego czasownika, harmonii uczuć, w rytmie muzykalności, którą wyrażają słowa.

Ale także w sztuce, w formach, w wielu możliwych przejawach pulchności. Kreatywność, aby odnowić i przekształcić ludzkość i społeczeństwo za pomocą tego, co młodzież może zaoferować: zdolności do tworzenia i wymyślania. Budować i wprowadzać innowacje. Ze śmiałością, zaradnością i odwagą. Bez “stania w miejscu”, “oglądania z pudełka” lub “na kanapie”, w apatii życia. Z “poezją kreatywności”, porzucając stare paradygmaty, kwestionując, zaskakując, inspirując, z refleksją i działaniem. Z domieszką radości i szczęścia, czyniąc wszystko nowym. A do jak wielu nowości zdolni są młodzi ludzie! Uwierzmy w nich! Świat przyszłości potrzebuje zdolności młodych ludzi do myślenia w inny sposób. Kreatywność pomaga wydobyć to, co najlepsze, co już jest w każdym młodym człowieku, wydobywając ukryte talenty i wewnętrzne zdolności o wielkim bogactwie i pięknie. Kreatywność pozwala nam również rozwijać się, ponieważ rzuca wyzwanie i odnawia nasze doświadczenie Kościoła, w komunii życia i działania. Ponieważ kiedy młodzi ludzie mają pomysł, aby coś zbudować, stworzyć lub zmienić, jeśli otrzymają wsparcie i zachętę do działania, sami zaczynają nadawać sens światu, dają sobie możliwość doświadczania sensu, a także odkrywają ograniczenia do pokonania. Przeżywać życie sensownie, naznaczonym pięknem, odwagą i śmiałością. Być kreatywnym. Z poezją. Patrzeć sercem i widzieć dalej. Budować własnymi rękami. Pozostawiać po sobie ślad. Wprowadzać innowacje, aby decydować o przyszłości. Przyszłość młodych ludzi! Dla nich idźmy naprzód do sierpnia, z papieżem Franciszkiem! Na ŚDM!

Related Posts