>Światowe Dni Młodzieży >Patroni ŚDM >Święty Bartłomiej Męczenników
Patroni ŚDM

Święty Bartłomiej Męczenników

Św. Bartłomiej od Męczenników był człowiekiem wiary, całkowicie oddanym Kościołowi. Ten arcybiskup wierzył i nauczał o znaczeniu wiary dla życia duchowego i chrześcijańskiego chodzenia.

  • Urodziny3 maja 1514
  • Śmierć16 lipca 1590
  • Kanonizacja10 listopada 2019
  • Święto liturgiczne18 lipca

São Bartolomeu do Mártires odegrało kluczową rolę w tym procesie i nadal nas wszystkich motywuje!

Bartolomeu urodził się w Lizbonie w 1514 roku. Od najmłodszych lat w jego sercu zaczęło się rozwijać silne pragnienie zostania dominikaninem. W wieku 14 lat wstąpił do zakonu dominikanów i tam przyjął imię fr. Bartolomeu dos Mártires, nawiązujące do parafii, w której został ochrzczony i parafii, w której się urodził.

Brat Bartolomeu od najmłodszych lat wykazywał żywą inteligencję i silną skłonność do studiów. Wyróżniając się ogromną gorliwością apostolską, potrafił spełnić wymóg głoszenia słowem i budowania przykładem.

Św. Bartłomiej przedstawił 268 próśb jako prośby o reformię Kościoła w trzecim i ostatnim etapie Soboru Trydenckiego i po swoim udziale powrócił do swojej archidiecezji, zobowiązując się do zbliżenia do swoich wiernych, aby umocnić ich wiarę chodzenie w wierze.

Zmarł w 16-ego lipca 1590 r. w wieku 76 lat, uznany i uznany przez lud jako „Święty Arcybiskup, Ojciec Ubogich i Chorych”.

Został kanonizowany przez papieża Franciszka w 2019 roku.

Ruszaj!

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami dotyczącymi ŚDM Lizbona 2023